Rejseserien - mellem engagerende journalistik, forbrugerorientering og tv-underholdning

Maja Sonne Damkjær, Anne Marit Waade
2011 Journalistica  
Rejseserier har længe været en populær fjernsynsgenre, men forskningen på feltet er stadig meget begrænset. Artiklen tager afsæt i international og dansk forskning i rejseserier som journalistisk felt. Der argumenteres for, at rejseserier ikke kan vurderes ud fra traditionelle journalistiske kriterier alene, da genren i lighed med livsstilsserier har underholdning som væsentlig præmis. Rejseserien bestemmes som en audiovisuel undergenre af rejsejournalistikken udspændt mellem tre
more » ... r: journalistisk dokumentar, tv-underholdning og forbrugeroplysning. Denne karakteristik danner grundlag for en tentativ kortlægning af rejseserier på danske tv-kanaler i perioden 1988 – 2005[i], hvor 10 prototyper bestemmes ud fra bl.a. valg af programvært og rejseform. Afslutningsvis diskuteres undersøgelsens genreteoretiske perspektiver i relation til den empiriske analyse med fokus på rejseserien som underholdende journalistik og genrehybrid. [i] Registranten er udarbejdet i forbindelse med forskningsprojektet Tv-underholdning: tværmedialitet og viden (FKK, 2006-2009) og findes online: http://tvunderholdning.au.dk
doi:10.7146/journalistica.v5i1.4326 fatcat:lte6k4hu3reqroyl4frs4nnfui