De invloed van buyer focus en shared resources op supply chain-integratie

D. P. Van Donk, T. Van Der Vaart
2004 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Supply chain management richt zich op het integreren van activiteiten in de keten om de uiteindelijke klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. In de praktijk moeten veel barrières worden verwijderd om tot vergaande integratie in de keten te komen. In deze bijdrage onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om deze barrières in een keten te verwijderen. Daarbij schenken we in het bijzonder aandacht aan het concept buyer focus, waarin wordt voorgesteld productiemiddelen af te zonderen voor
more » ... klant om langs deze weg integratie te bewerkstelligen. Het doel van deze bijdrage is een theoretische verkenning van het concept buyer focus. In deze verkenning worden condities geformuleerd waaronder buyer focus een zinvolle optie voor bedrijven is.
doi:10.5117/mab.78.10817 fatcat:n3l6j6y4lbesbef5znzrihntly