YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ALANINDA MOTİVASYON ÇALIŞMALARI ALANYAZIN TARAMASI

Lokman TANRIKULU- Gamze TÜRKCÜ KOCATAŞ
2021 International Journal of Language Academy  
Motivasyon kavramı pek çok alanda farklı tanımlarla kaşımıza çıkmakla birlikte genel olarak hareke geçirme, güdü olarak tanımlanmaktadır. Eğitimde bireyin öğrenmeye istekli oluşu, bilgi edinme arzusu ve öğrenmeden elde edeceği maddi ve manevi sonuçlar motivasyonu karşılamaktadır. Öğrenmede kalıcılık ve başarı için motivasyon son yıllarda araştırmalara sıklıkla konu olan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak yabancı dil öğretiminde motivasyonun önemi ile ilgili çalışmalar daha
more » ... ilere dayanırken son yıllarda önemi daha çok ortaya çıkan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de motivasyonla ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm öğrenme alanlarında olduğu gibi yabancı dil öğretiminde ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde motivasyon göz ardı edilemeyecek önemi haizdir. Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve tutumunun bilinmesi ve dersi bunlara göre sıkıcılıktan uzak ilgi ve merak uyandıracak etkinliklerle planlamak motivasyonu artıracak bu da 1 Bu çalışma 16-18 Aralık 2020 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi II.
doi:10.29228/ijla.48828 fatcat:fexkdjipdzdpvmeudk2ea2pafi