Landscape evolution of Kuril Islands in the holocene

N. G. Razzhigaeva, L. A. Ganzei, T. A. Grebennikova, N. I. Belyanina, L. M. Mokhova, Kh. A. Arslanov, S. B. Chernov
2015 Izvestiia Akademii nauk SSSR. Seriia geograficheskaia  
doi:10.15356/0373-2444-2014-3-43-50 fatcat:cd55llytdbfyxecgu6rb3rqbxq