AKSARAY SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN AİLE İÇİNDEKİ İLETİŞİM KALIPLARI'NIN İNCELENMESİ THE REVIEW OF COMMUNICATION PATTERN WITHIN THE FAMILY THROUGH THE EXAMPLE OF AKSARAY VOCATIONAL HIGH SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Aksaray Sosyal, Bilimler Myo, Örneği Üzerinden, Aile İçindeki, İletişim Kalıpları'nın İncelenmesi, Veysel Çakmak, Yrd Doç, Aksaray Üniversitesi, Aksaray Sos, M Y O Bil, Murat Koçyiğit, Yrd Doç (+3 others)
2017 ERCİYES İLETİŞİM 2017 OCAK Erciyes İletişim Dergisi "akademia" 2017 Cilt   unpublished
Öz Aile kurumu, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılandığı ve gelişimlerinin sağlandığı bir kurumdur. Bu ortam bireyler arası karşılıklı anlayış, paylaşım ve yardımlaşmayı gerektiren aile içi iletişim ile gerçekleşmektedir. Bu iletişim esnasında, toplumun farklı alanlarında olduğu gibi, aile ortamında da iletişimin belirli kalıpları mevcuttur. Bunlar temelde düşük ve yüksek seviyelere/boyutlarına göre ilgisiz-serbest bırakan, çoğulcu, korumacı ve uzlaşmacı olarak dört kategoriden oluşmaktadır. Aile
more » ... üyelerinin bu iletişim kalıplarını öğrenmesi onlar için büyük önem arz etmektedir. Bu araştırmada Aksaray Üniversitesi Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri'nin aile iletişim kalıplarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda Aksaray Üniversitesi Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri'nin % 44,87 oranında çoğulcu aile yapısına sahip olduğu, ayrıca kadınların diyalog yönelimli iletişimlerinin erkeklere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin kendi ailelerinin iletişim kalıplarının farkına varması, aile içerisinde çatışmayı azaltıp uzlaşmayı artıracağı düşünülmektedir. Bu farkındalık da aile de sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Abstract Family is an institution where the needs of its members is satisfied and their development is achieved. This environment occurs through an intra-familial communication which requires mutual understanding between the individuals, sharing and cooperation. During that communication, there are definite communication patterns in the family environment as well as the patterns seen in the different sections of the society. According to their lower or higher levels/ dimensions in principle, they consist of four categories such as irrelevant/releasing, pluralist, conservator and reconciliatory. It is important for the members of the family that they learn those communication patterns. In this study, it is aimed to analyze the family communication patterns among the Students of Aksaray University Vocational High School of Social Sciences. As a result of the conducted analysis, it was determined that the students of Aksaray University Vocational High School of Social Sciences were to have pluralist family communication pattern in the rate of 44,87%; moreover, the dialogue-oriented communication among the females were higher than the males. It is thought that the conflict within the family decreases and a negotiation increases upon the students recognize the communication patterns of their families. This awareness contributes to the establishment of a healthy communication environments within the family.
fatcat:q22idu5vhbcajnrusen3mdn5lq