Utilization of RFID data to evaluate characteristics of private car commuters in Middle East Technical University campus

Oruç Altıntaşı, Hediye Tüydeş Yaman
2016 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Öz Analyzing travel behavior of Middle East Technical University (METU) campus users via traditional survey approach requires great effort. However, using Radio Frequency IDentification (RFID) system installed at all the campus entry gates provided a cheaper and an effective approach to determine basic characteristics of the campus private car commuters. The RFID data combined with traveler details enabled the study of the arrival and departure car-based commute behavior of academic personnel,
more » ... dministrative personnel and students, separately. The results revealed that campus car-based travel demand is mainly on campus revealed that 43% of all trips to campus lasted less than 15 minutes, especially during morning and evening peaks, suggesting that a high number of RFID card holders pass through the campus, possibly for pick-ups or drop-offs. A small reverse commute pattern occurred due to the trips generated by family members of those living in on-campus housing units. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüs kullanıcılarının seyahat davranışını geleneksel anket yaklaşımı ile analiz etmek büyük çaba gerektirmektedir. Ancak, tüm kampüs giriş kapılarında kurulu radyo frekansı ile tanımlama sistemi (RFID) sistemi, yerleşkedeki düzenli özel araç kullanıcılarının temel özelliklerinin belirlemek için daha ucuz ve etkin bir yaklaşımın geliştirilmesine imkan sağlamaktadır. RFID verisinin kullanıcı bilgileriyle birlikte incelenmesi, akademik personel, idari personel ve öğrencilerin yolculuklardaki geliş ve gidiş davranışlarının ayrı ayrı çalışılmasına olanak sağlamıştır. Sonuçlar, özel araç tabanlı yolculuk talebinin 07.00-22.00 arasında aktif olduğu göstermektedir. Düzenli yolculuk yapanların çoğunluğu 08.00-09.00 arasında yerleşkeye giriş yaparken, akşam zirve saati 15.00'dan 19.00'a kadar daha uzun periyoda dağılmıştır. İdari personel akşamları belirgin bir şekilde 17.00-18.00 arasında çıkarken akademik personel araç çıkışı daha dağınık ve uzun süren bir profil göstermektedir. Özel araç kullanan öğrenciler çoğunlukla 09.00-10.00 saatleri arasında gelmekte ve çıkışları 15.00'dan itibaren gece geç saatlere kadar sürmektedir. Araçların yerleşke içinde kalma süreleri, özellikle sabah ve akşam zirve saatler boyunca, %43'ünün 15 dakikadan daha az kaldığını göstermektedir; bu da birçok taşıt pulu sahibinin büyük olasılıkla eş/çocuk alma/bırakma için yerleşkeden geçtiğini düşündürmektedir. Zirve saatlerde tespit edilen ters yönlü düzenli bir yolculuk akımı, kampüs içinde yaşayanların aile bireyleri tarafından gerçekleştirilen yolculuklardan kaynaklanmaktadır.
doi:10.5505/pajes.2015.68725 fatcat:v2btgx542vf6tm6n2tqm3ikski