Προτασιακή λογική διαμόρφωσης με βάρη σε De Morgan άλγεβρες

Ευσταθιάδης Λεωνίδας Ιωάννη
2022
Οι αρχιτεκτονικές λογισμικού είναι απαραίτητες για μια αποτελεσματική περιγραφή και διαχείριση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών πολύπλοκων συστημάτων. Από την μέχρι τώρα έρευνα έχει αποδειχθεί ότι οι λογικές διαμόρφωσης και οι επεκτάσεις τους με βάρη είναι ένας πρακτικός τρόπος για να περιγράψουμε τις διάφορες πτυχές μιας αρχιτεκτονικής με μαθηματικό φορμαλισμό. Σε αυτή την διπλωματική εργασία, εισάγουμε μια επέκταση της προτασιακής λογικής διαμόρφωσης, με βάρη από De Morgan
more » ... Αφού δώσουμε τους ορισμούς για την προτασιακή λογική διαμόρφωσης χωρίς βάρη ορίζουμε το συντακτικό και την σημασιολογία της λογικής μας και εξερευνούμε αρκετές ενδιαφέρουσες ιδιότητές της που προκύπτουν από την δομή των De Morgan αλγεβρών. Αποδεικνύουμε την ύπαρξη μιας μοναδικής, ως προς την σχέση ισοδυναμίας, ισοδύναμης πλήρους κανονικής μορφής για κάθε τύπο, εισάγουμε μια μερική διάταξη επάνω σε πολυώνυμα που προκύπτουν από τύπους, αποδεικνύουμε την αποφασισιμότητα της σχέσης ισοδυναμίας μεταξύ τύπων και της μερικής διάταξης μεταξύ πολυωνύμων και εξερευνούμε την χρονική πολυπλοκότητα των προαναφερθεισών διαδικασιών
doi:10.26262/heal.auth.ir.340731 fatcat:cimdwa4yj5a2vc3xt7gwpcaeqe