Impact of Interfacial Interactions on the Formation of Nanoheterogeneous Structure in Polymer–Polymer Blends

2017 Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii  
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii 2017, т. 15, № 3, сс. 547-558  2017 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ В СМЕСЯХ 549 Ключевые слова: полимерные смеси, полиуретанмочевина, поливинилхлорид, межфазные взаимодействия, морфология, нанокомпозит. Ключові слова: полімерні суміші, полиуретанcечовина,
more » ... олівінілхлорид, міжфазні взаємодії, морфологія, нанокомпозит.
doi:10.15407/nnn.15.03.0547 fatcat:tduyp7j46jcufn7foa6r6qwlu4