Innleggelsesrapport utfordrer sykepleiekontinuiteten

Marion Nordberg
2015 Sykepleien Forskning  
doi:10.4220/sykepleiens.2015.0003 fatcat:7r723lk6off2nlo3cyvsy7bere