İslam-Osmanlı ve Modern Türk Hukuku'nda Sulh Sözleşmesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Mukayeseli Bir Bakış

Ahmet AKMAN
2021 Hitit İlahiyat Dergisi  
Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi. This article has been reviewed by at least two referees and scanned via plagiarism software.
doi:10.14395/hid.953936 fatcat:hmcrqhstc5hzbpmeo7ggbi255u