Akademik Tefsir Araştırmalarında Konu ve Kaynak Bulma Sorunlarına Çözüm Önerileri

İlhami Günay
2018 Marife Dini Araştırmalar Dergisi  
Öz Modern çağda gündelik hayatın hızlı akması, ortaya hızlı ve değişken problemler çıkarmaktadır. En geniş manada insanlara rehberlik için indirilen Kur'an-ı Kerim'in, onların bu meselelerinin çözümünde nazari ve pratik öneriler sunması, onu taze tutacaktır. Bu açıdan akademik camianın, çağdaşı insanların kişisel, sosyal, moral vb. açıdan problemlerinin sebeplerinden haberdar olması, özgün ilmi çözüm önerileri sunması gerekmektedir. Bu süreçte isabetli konu seçimi yapmak ve onu hızlı ve verimli
more » ... bir şekilde sonuçlandırmak çok önem arz etmektedir. Problemlerin tesbiti ve çözüm önerileri için öncelikle akademisyenlerin kendi aralarında güçlü, etkin ve anlık erişime imkân veren iletişim (web, portal vb.) ağları oluşturmaları lazımdır. Bu güçlü bağ, akademik ihtisas veri merkezleri oluşturmak ve mevcutlarını tanımak/tanıtmak suretiyle güçlendirilmelidir. Nihai olarak bütün akademisyenlerin doğrudan erişimine açık; ulusal ve uluslararası e-kütüphaneler, arşivler, bilgi bankaları, ilmi dergiler, mahtut merkezleri, database vb. kaynakları tanımak ve birbirlerine tanıtmak, araştırma sürecini hızlandıracak, kalitesini artıracak ve böylelikle mükerrer çalışmaların da önüne geçilebilecektir. Ulusal ağırlıkta başlayan bu birikim, kısa sürede uluslararası aktif ve profesyonel bilişim merkezinin oluşumuna imkân verebilecektir. Anahtar Kelimeler: Araştırma, Çözüm, Konu, Öneri, Tefsir. Solution Proposals for Problems in Finding Research Subject and Source in Academic Scripture Interpretation The speed of daily life in the modern world has proven to give rise to various problems. Having been sent to serve as a general guide to humanity, the holy Koran will stay relevant as it offers both theoretical and practical solutions to such problems. In this respect, the academic community needs to be aware of modern problems and offer scholarly solutions. In doing so, it is most crucial that the academic community is swift in selecting their subject matter and efficient in completing their studies. In order to diagnose and offer solutions to problems, academics initially need to form a platform through which they can efficiently and speedily communicate (web, portals, etc.). This network should then be reinforced by creating new academically specialized data centers, as well as recognizing / promoting existing ones. Ultimately, having an interconnected network of national and international e-libraries, archives, databanks, journals, databases etc. that are directly accessible to all academics will increase the speed and quality of future research and scholarship, and prevent the occurrence of repeated studies. Starting out as mostly a national endeavor, this network can quickly grow to a point where it will allow for the establishment of a database that is active, professional and international.
doi:10.33420/marife.363366 fatcat:jjoush5vtncixdfhwr6vbfnjo4