Current Terminology of Pelvic Floor Dysfunctions

Büşra YILMAZ, Ergül ASLAN
2021 Bezmialem Science  
Pelvik taban bozuklukları (PTB) dünya genelinde milyonlarca kişinin yaşam kalitesini etkiler. İlerleyen yaşla sıklığı artan PTB yalnızca semptomu olan bireyi değil ailesini, bakım verenleri ve toplumu etkiler. Tanılama yöntemlerinin ve tedavide uygulamaların artması semptom terminolojisinde de karmaşıklığa sebep olmaktadır. Bu sebeple PTB ile ilgilenen uluslararası kuruluşlar uzun yıllardır tanımların güncellenmesi ve/veya yeni tanımların eklenmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu
more » ... a PTB semptomları; üriner, pelvik organ prolapsusu, cinsel işlev bozukluğu, alt üriner sistem ağrısı ve/veya diğer pelvik ağrı ve anorektal disfonksiyon olarak gruplandırılmıştır. PTB'nin tanı ve tedavi aşamalarında ve araştırmalarda semptomların ortak bir dille ifade edilmesi standardizasyon sağlanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Terminolojide standardizasyon fikir birliğini sağlayarak pelvik taban bozukluğu semptomlarının tedavisi ve önlenmesinde başarıyı artıracaktır. Bu derlemenin amacı PTB semptomlarının standardize güncel terminolojisini literatür doğrultusunda incelemektir. Anahtar Sözcükler: Pelvik taban bozukluğu, semptom, standardize terminoloji, kadın Pelvic floor disorders (PFD) affect the quality of life of millions of people worldwide. PFD, which increase in frequency with advancing age, affect not only the individual with the symptoms but also the family, caregivers and the society. Increased diagnostic methods and applications in treatment cause complexity in symptom terminology. For this reason, international organizations dealing with PFD have been working for updating definitions and/or adding new definitions for many years. Accordingly, the symptoms of PFD are; urinary, pelvic organ prolapse, sexual dysfunction, lower urinary tract pain and/or other pelvic pain and anorectal dysfunction. In the diagnosis and treatment stages of PFD and in studies, expressing the symptoms in a common language is very important for achieving standardization. Standardization in terminology will provide consensus and increase the success of treatment and prevention of PFD symptoms. The aim of this review is to examine the standardized current terminology of the symptoms of PFD in the light of the literature.
doi:10.14235/bas.galenos.2020.4009 fatcat:i74fvkypgjdibmzt7nepeorbni