Związek Samopomocy Chłopskiej na olsztyńskiej wsi (1945–1948). Początki "polityki klasowej"

Radosław Gross
2019 Echa Przeszłości  
Artykuł został poświęcony roli, jaką odegrał Związek Samopomocy Chłopskiej (ZSCh) w realizacji polityki władz komunistycznych na olsztyńskiej wsi w latach 1945–1948. Skupiono się na ukazaniu okoliczności powołania ZSCh i Spółdzielni Samopomoc Chłopska, kierunków działań podejmowanych wobec chłopów, w tym realizacji tzw. polityki klasowej, opierającej się na segregowaniu chłopów pod względem wielkości posiadanych gospodarstw, uprzywilejowaniu ekonomicznym mniej zamożnych i dyskryminacji bogatszych
doi:10.31648/ep.2709 fatcat:r43bya2n5fbc5ggrlz2vxuziem