Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT) in Serbia
Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) u Srbiji

Ljiljana Crnčević-Radović, Ivana Omerović, Tomislav Jovanović, Miodrag Zarić, Danica Vujnović, Marko Bumbaširević, Zoran Blagojević
2007 Zdravstvena zastita  
Sa'etak. Hiperebari~na terapija kiseonikom (HBOT) je u upotrebi u Srbiji od 1974. god. Indikacije za HBOT u Sriji su: • Kao prva linija terapije:
doi:10.5937/zz0701073c fatcat:kt52267lyndwphxbccvbvkw4xi