Effect of sodium decyl sulfate and chlorpromazine on posthypertonic shock of mammalian red blood cells
Вплив децилсульфату натрію та хлорпромазину на постгіпертонічний шок еритроцитів ссавців

O. O. Chabanenko, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine NAS of Ukraine, 23 Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine, N. A. Yershova, N. V. Orlova, N. M. Shpakova, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine NAS of Ukraine, 23 Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine NAS of Ukraine, 23 Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine NAS of Ukraine, 23 Pereyaslavska str., Kharkiv 61016, Ukraine
2019 The Animal Biology  
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків У статті проведено дослідження витіку іонів К + з еритроцитів ссавців у гіпертонічних середовищах при варіюванні температури і концентрації солі, а також гемолізу клітин при подальшому їх охолодженні до 0 о С. Виявлено, що вихід іонів К + з еритроцитів людини і тварин збільшується по мірі зростання концентрації солі у середовищі й досягає практично максимального значення у розчині, що містить 2,0 М NaCl, у той час, як
more » ... й час, як залежності гемолізу еритроцитів різних видів ссавців відрізняються. Для еритроцитів усіх досліджених видів ссавців спостерігається збільшення рівня кріогемолізу при підвищенні температури інкубації, але збільшення рівня виходу калію характерно тільки для еритроцитів людини, коня і кроля. Припущено, що витік калію не є єдиною умовою, що визначає характер розвитку гемолітичного пошкодження клітин в умовах кріогемолізу. Ключові слова: ЕРИТРОЦИТ, ГІПЕРТОНІЧНІ СЕРЕДОВИЩА, КРІОГЕМОЛІЗ, ССАВЦІ, ВИТІК ІОНІВ КАЛІЮ Холодової шок біологічних об'єктів, тобто пошкодження при охолоджуванні до 0 о С в ізотонічних умовах, певною мірою моделює процес заморожування [1]. Для лізису еритроцитів ссавців при зсуві температури від 37-0 о С необхідні гіпертонічні умови, тому запропоновано називати це явище гіпертонічним кріогемолізом [2] . Вважають, що необхідність сенсибілізації клітин людини і тварин гіпертонічними середовищами до охолоджування обумовлена високим вмістом холестерину в еритроцитарних мембранах [1, 3, 4]. Гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів складається з 2-х етапів. Перший етап -інкубація еритроцитів у гіпертонічному середовищі при температурі 37 о С, а другий -охолоджування клітин до 0 о С у середовищі тієї ж осмолярності. При дослідженні гіпертонічного кріогемолізу еритроцитів людини було показано, що на першому етапі спостерігається витік іонів К + з клітин, хоча еритроцити ще не гемолізують у вказаних умовах [5, 6] , а лізис еритроцитів розвивається тільки на другому етапі при подальшому охолоджуванні клітин до 0 о С [6-8]. Мета роботи -на прикладі еритроцитів різних видів ссавців (людина, кінь, бик, кроль) виявити можливу кореляцію між витіком іонів К + у гіпертонічних середовищах при 37 о С і гемолізом клітин при їх подальшому охолоджуванні до 0 о С, а також дослідити вплив температури середовища попередньої інкубації на вихід К + і рівень гіпертонічного кріогемолізу еритроцитів. Матеріали і методи Еритроцити одержували з крові людини, коня, бика, кроля, що була заготовлена на глюгіцировому консерванті (n=6). Усі використані середовища готували на 0,01 М фосфатному буфері, pH 7,4. Осмолярність розчинів визначали на осмометрі ОМКА 1Ц-01. Гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів проводили шляхом перенесення еритроцитів у розчин з відповідною концентрацією NaCl та інкубували при температурі 37 о С протягом 10 хв, потім переносили аліквоту у розчин NaCl, охолоджений до температури 0 о С, на 10 хв. Кінцевий гематокрит -0,4 %.
doi:10.15407/animbiol21.04.084 fatcat:kddvdznmnzc3bcohgssz3sltda