ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Оксана Фролова, Валерія Чекмарьова
2022 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  
У статті досліджено перспективи інтеграції України до інформаційного простору Європейського Союзу. Обґрунтовано потребу в інтеграції, а також розглянуто проблемні питання, які виникають унаслідок розбіжностей у правовому регулюванні українського та європейського інформаційних просторів, рівня кібербезпеки й інформаційної грамотності громадян України. У статті проведено SWOT-аналіз сучасного стану українського інфопростору. У роботі вміщено перелік можливих напрямів удоскона- лення
more » ... правових параметрів українського інформаційного простору задля прискорення процесу інтеграції та адаптації. Запропоно- вано можливі напрями вдосконалення законодавчого регулювання окре- мих аспектів функціонування інформаційного простору. Виконання цих рекомендацій дасть змогу Україні увійти в європейський інформаційних простір як рівноправному учасникові, що розширить можливості користувачів інформаційних продуктів.
doi:10.29038/2524-2679-2022-02-66-77 fatcat:h25ilnn2nvba5izcvf6kbziygu