BETONARME YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE FRP KOMPOZİTLERİN YAPISAL PERFORMANSA ETKİSİ

Müslüm Murat MARAS
2021 European Journal of Science and Technology  
ATIF/REFERENCE: Maraş, M.M. (2021). Betonarme Yapıların Güçlendirilmesinde Kullanılan FRP Kompozitin Yapısal Performansa Etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (23), 108-119. Öz Son yıllarda betonarme yapılarda deprem sonrası yapılan araştırmalarda, betonarme yapı tasarımındaki koşulların dikkate alınmadığı gözlenmiştir. Betonarme yapı elemanlarında, farklı tasarım hataları ve yapısal düzensizliklerden dolayı, birçok hasar meydana gelmektedir. Deprem etkisi altında, bu yapılarda özellikle
more » ... pılarda özellikle kolon-kiriş birleşim bölgelerinde donatının akma noktasını geçmesi ile büyük dönmelerin meydana gelmesi sonucu, ağır hasarlar oluşmaktadır. Günümüzde, bu hasarlı yapılar için farklı güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. İnşaat sektöründeki gelişmelerle birlikte bu hasarlı betonarme binaların Fiber Takviyeli Polimer (FRP) kompozitlerle güçlendirilmesi büyük bir önem kazanmıştır. Yüksek çekme mukavemetine sahip olan bu kompozitler, deprem etkisinde yüksek oranda enerji yutarak ve büyük deplasmanlar yaparak sünek davranış sergilerler. Yapılan çalışmada, FRP kompozitlerin betonarme yapı elemanlarındaki önemi ve mühendislik özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu kompozitlerin yapı taşıyıcı sistemlerinin farklı bölgelerinde farklı teknikler kullanarak uygulanmasıyla, taşıyıcı yapısal davranışlarının öneminin arttığı görülmüştür. Sonuç olarak, FRP kompozitlerin inşaat sektöründe yapı taşıyıcı sistemlerde güçlendirme çalışmalarında kullanılmasıyla birlikte yapının ekonomik ömrünün arttırılabileceği ve yapı elemanlarının kesit ve donatı oranlarında azalmalara gidilebileceği düşünülmektedir. Abstract In recent years, in post-earthquake studies on reinforced concrete (RC) structures, it has been observed that the conditions in reinforced concrete structure design are not considered. Much damage occurs in these structures due to different design errors and structural irregularities. Under the influence of earthquakes, severe damages occur in the RC building elements, especially in columnbeam joints, as a result of large rotations occurring when the reinforcement passes the yield point. Nowadays, different strengthening works are carried out for these damaged structures.Along with developments in the construction industry, the idea of strengthening buildings has gained great importance to reinforce these damaged RC buildings with fiber reinforced polymer (FRP) composites. These composites have high tensile strength, exhibit ductile behavior by absorbing high amounts of energy, and cause large displacements under earthquake conditions. In this study, the importance of FRP composites in RC building elements and their effects on engineering properties were investigated. It was observed that the importance of structural behaviors of these composites increases with the application of different techniques to using different parts of the building carrier systems. As a result, it is thought that by using FRP composites in reinforced works in building carrier systems in the construction sector, the economic life of the building can be increased, and the cross-section and reinforcement ratios of the building elements can be reduced.
doi:10.31590/ejosat.797437 fatcat:673lblw6vfadldlioapjacmgji