Μελέτη των δομικών αλλοιώσεων του αμφιβληστροειδή στα διάφορα στάδια της νόσου Alzheimer

Ιορδάνης Θ. Δεμιρτζόγλου
2021
Είναι γνωστό ότι διάφορες νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως η νόσος Alzheimer σε όλα της τα στάδια, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Πάρκινσον καθώς και η πλευρική αμυτοτροφική σκλήρυνση επηρεάζουν το πάχος και τον όγκο του αμφιβληστροειδή στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και περί της οπτικής θηλής. Γίνεται προσπάθεια προκειμένου να ταυτοποιηθούν βιοδείκτες του αμφιβληστροειδή, ικανοί να καταστήσουν την οπτική τομογραφία συνοχής μία αξιόπιστη επικουρική εξεταστική μέθοδο στην πρώιμη διάγνωση
more » ... με Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι ασθενείς με ΗΝΔ μεταπίπτουν σε νόσο Alzheimer και ότι η νόσος Alzheimer είναι η συνηθέστερη μορφή άνοιας στον κόσμο. Θα ήταν σημαντικό έγκαιρα να διαγνώσουμε τους ασθενείς με ΗΝΔ και να εντοπίσουμε επίσης έγκαιρα αυτούς που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μεταπέσουν σε νόσο Alzheimer ώστε έγκαιρα και στο μέτρο του δυνατού να ανακόψουμε την πορεία της νόσου, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες πρόληψης που διαθέτουμε. Προς αυτήν τη κατεύθυνση κινούμενοι, πολλοί ερευνητές στράφηκαν στη χρήση της οπτικής τομογραφίας συνοχής προς αναζήτηση τομογραφικών βιοδεικτών προς επίτευξη των παραπάνω στόχων. Στην περίπτωση ασθενών με ΗΝΔ τα αποτελέσματα των μελετών είναι αντικρουόμενα, ενώ σε ασθενείς αρχόμενου σταδίου νόσο Alzheimer η λέπτυνση του αμφιβληστροειδή θεωρείται σχεδόν δεδομένη. Προσπαθήσαμε με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής υψηλής ευκρίνειας να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο το πάχος και ο όγκος του αμφιβληστροειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για την έγκαιρη διάγνωση και περαιτέρω παρακολούθηση ασθενών με ΗΝΔ, καθώς και να συσχετίσουμε αυτές τις αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδή με το επίπεδο γνωστικής λειτουργίας. Με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής υψηλής ευκρίνειας μετρήσαμε το πάχος της στιβάδας των νευρικών του αμφιβληστροειδή περί την οπτική θηλή, το πάχος και τον όγκο του αμφιβληστροειδή στις περιοχές της ωχράς κηλίδας, το πάχος του αθροίσματος των τριών έσω στιβάδων του αμφιβληστροειδή (στιβάδα νευρικών ινών+στιβάδ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.337974 fatcat:pptaokymcreunhzfvnt5edkoqm