Internetowe narzędzia public relations w komunikacji marketingowej największych polskich przedsiębiorstw

Mariusz Woźniakowski
2015 Przegląd Organizacji  
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości i zakresu wykorzystania internetowych narzędzi public relations w komunikacji marketingowej. Podstawę teoretyczną stanowią studia literaturowe opisywanego zagadnienia. W części empirycznej, która jest zasadniczą częścią opracowania, przedstawiono wyniki badań własnych autora na temat narzędzi internetowych w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw. Zrealizowane badania odnoszą się do analizy kontentu stron internetowych pod kątem
more » ... ania narzędzi komunikacji elektronicznej. Na tej podstawie dokonano diagnozy stanu obecnego wykorzystania nowych mediów w programach public relations przez badane przedsiębiorstwa.
doi:10.33141/po.2015.06.03 fatcat:qin4vyykincqta5i2xqeinaxxe