Redactioneel

Marco Bontje, Gelske Van Daalen, Lia De Lange, Paul Zwart
1998 Agora  
Redactioneel Religie is niet bepaald een thema dat men snel met de in AGORA gangbare onderwerpen associeert. Ten onrechte, zo zal uit dit nummer blijken. De tegenstelling tussen katholieken en protestanten uit zich in de ruimtelijke spreiding van beide geloofsgemeenschappen. Deze spreiding komt aan bod in het openingsartikel. Hoewel in de laatste decennia zowel de katholieke als de protestantse invloed in de samenleving sterk is afgenomen, bestaat er nog altijd een protestantse biblebelt. Ook
more » ... niet-christelijke godsdiensten, de islam voorop, zijn erg ongelijkmatig over
doi:10.21825/agora.v14i4.9718 fatcat:q5cpgk2mxbgkhnlofzt3xhaosu