CukurovaMedicalJournal The Association of Anti-CCP and Disease Activity in Rheumatoid Arthritis Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesi ile Anti-CCP İlişkisi

Raouf Merza, Dana Tofiq, Najlaa Radhi, Hawar Ehsan, Kaka Khan
2014 Cukurova Medical Journal   unpublished
Purpose: To determine the value of Anti-CCP as predictor for disease activity in rheumatoid arthritis assessed by DAS-28, and to find the effect of smoking on disease activity in rheumatoid arthritis. Materials and Methods: One hundred patients with rheumatoid arthritis involved in this study, consisted of 88 female and 12 male who fulfilled the 2010 ACR-EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis attending the rheumatology department in general hospital, or attended the center of
more » ... umatology and rehabilitation in sulaimani city, for 6 months (from October, 2012 to March, 2013). Thorough Demographic information of patients was recorded through history of age, sex, and history of smoking, disease duration, physical evaluation according to DAS-28. and serological test for RF and Anti-CCP. Results: There was highly significant association between DAS-28 and Anti-CCP value (p =0.0001). there was no significant correlation between DAS-28 and RF (p= 0.252),According to smoking there was highly significant association between smoking with Anti-CCP value and DAS-28 (p=0.003-0.0001) respectively while there was no significant association between smoking and RF(p=0.15). Conclusion: A highly significant correlation was found between Anti-CCP value and disease activity in rheumatoid arthritis, smoker patients had higher value of Anti-CCP compared to non-smoker patients. Smokers demonstrated a more active and severe disease activity compared to non-smokers. ÖZET Amaç: DAS-28 ile belirlenen eklem iltihabında hastalığın aktivitesi için belirleyici olan Anti-CCP değerinin saptanması ve eklem iltihabının hastalık aktivitesinde sigara kullanımının etkisini belirlemektir. Materyal ve Method: 6 ay boyunca (2012 Ekim-2013 Mart) Süleymaniye kentinde bulunan rehabilitasyon ve romatoloji merkezinde bulunmuş olan veya tam teşekküllü hastanenin romatoloji bölümünde bulunan, 2010 ACR-EULAR eklem iltihabı sınıflandırma kurallarına göre belirlenmiş, 88'i kadın 12'si erkek olmak üzere toplam 100 eklem iltihabı hastası çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, sigara kullanımı öyküsü, hastalık süreci, DAS-28'e göre fiziksel değerlendirmesi ve Anti-CCP ve RF için serolojik test sonuçları gibi kapsamlı demografik bilgileri kaydedildi. Bulgular: DAS-28 ile Anti-CCP değeri arasında oldukça anlamlı bir fark bulundu. (P değeri= 0,0001). DAS-28 ile RF değeri arasında bir fark bulunamadı (p= 0,252). Sigara kullanım durumuna göre; sigara içimi ile Anti-CCP değeri (p = 0,003) ve DAS-28 (p =0,0001) arasında oldukça anlamlı bir fark bulundu. Ancak; sigara içimi ile RF arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p=0,15).
fatcat:eatj7psdnvbkfbbnobltda4ywq