L-Karnitin ve alfa-lipoik asitin, HCT 116 +/+ ve -/- kolon kanser hücre serilerinin proliferasyonu üzerindeki sinerjetik etkileri

KOÇ Aslı; KARABAY
2016 Ankara Sa  
L-karnitin, uzun zincirli yağ asitlerinin mitokondri matriksine transportunda yer alarak, lipid metabolizmasında önemli görevlere sahip olan bir molekül olmasının yanı sıra, serbest radikal temizleyici aktivite gösterir ve antikanser özellikler sergiler. α-Lipoik asitin, tip2 diyabet, ateroskleroz, inflamatuar deri hastalıkları ve Parkinson hastalığına karşı oldukça etkili bir molekül olduğu gösterilmiştir ve farklı kanser hücrelerinde apoptotik etkiler gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada,
more » ... Lipoik asit ve L-Karnitin'in, HCT 116 +/+ ve HCT 116 -/-kolon kanseri hücre serilerindeki sinerjetik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, HCT 116 +/+ ve -/-kolon kanseri hücreleri, L-karnitin ve α-Lipoik asit ile 24 saat muamele edildikten sonra, MTT testi ve kaspaz 3-enzim aktivitesi ile hücre canlılığı ve kaspaz-3 enzim aktivitesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, α-Lipoik asit ve Lkarnitin'in, kombinasyon halinde verildiklerinde sinerjetik etkiler sergileyerek, HCT 116 +/+ ve -/-kolon kanseri hücrelerinin canlılığını azalttıkları ve kaspaz-3 enzim aktivitesini artırdıkları görülmüştür. L-karnitin ve α-Lipoik asitin kanser terapisindeki sinerjetik etkilerinin mekanizmasını açığa çıkarmak için daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.
doi:10.1501/ashd_0000000114 fatcat:l7m2eav7hbdcjc6hvxisryeyii