Ophthalmological status and its related life-quality indices in different age groups
A szemészeti állapot és az életminőség kapcsolódó mérőszámai különböző korcsoportokban

Tamás Zeffer, László Szalay, Klára Deák, Attila Vass, Imre Fejes, Ágota Czibula, Anita Zubreczki, Andrea Facskó, Ákos Skribek
2020 Orvosi Hetilap  
Bevezetés: Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint 1,3 milliárd ember él a látásgyengeség valamilyen formájával, melynek mintegy 80%-a megelőzhető lenne. Kutatások alátámasztják, hogy a látás csökkenése befolyásolja az életminőséget, és megrövidíti a várható élettartamot. Célkitűzés: A Szegedi Tudományegyetem több klinikájának együttműködésével zajló, a 40 és 80 év közötti életkorú, dél-magyarországi lakosság körében végzett felmérés (OTKA-NN-110932) szemészeti vizsgálati eredményeinek
more » ... zítése és ezek életminőséget befolyásoló hatásainak elemzése. Módszer: Az Országos Tudományos Kutatási Alap által finanszírozott keresztmetszeti kutatási programban összesen 731, 40 és 80 év közötti személy vett részt. A bevont 731 alanyból 717 fő (397 nő és 320 férfi) vett részt teljes körű szemészeti vizsgálaton és töltötte ki a NEI-VFQ-25 honosított kérdőívet. A statisztikai analízishez egy szempontos ANOVA-és Mann-Whitney-próbát használtunk. A szignifikancia szintjeként a p<0,05 értéket határoztuk meg. Eredmények: A vizsgálatban részt vevő személyeket 4 korcsoportra osztottuk: 1) 40-50 év, 2) 51-60 év, 3) 61-70 év, 4) 71-80 év. A szemszárazság, a lencsehomályok előfordulása, a szemüvegviselés, az időskori maculadegeneratióra utaló eltérések jelenléte az életkor előrehaladtával nőtt. A NEI-VFQ-25 kérdőív alskálái az életminőség romlását mutatják a kor növekedésével és a szemészeti eltérések előfordulási gyakoriságának fokozódásával összefüggésben. Következtetés: A látás, mint a külvilág észlelésének meghatározó lehetősége, kiemelkedő helyet foglal el az életminőséget befolyásoló tényezők között. Kutatásunk tendenciái mutatják, hogy a látással kapcsolatos életminőséget jelző értékek a kor előrehaladtával hogyan csökkennek. Ezért is tekintjük szükségesnek az idősebb populáció rendszeres ellenőrzését, felismerendő és lehetőség szerint kiküszöbölendő az életminőséget negatívan befolyásoló tényezőket. Ophthalmological status and its related life-quality indices in different age groups Introduction: According to the World Health Organization data, approximately 80% of visual impairments, distressing 1.3 billion people, would be avoidable. A growing body of evidence supports that diminished vision influences the quality of life and shortens the expected lifetime. Objective: To analyze the ophthalmological and life-quality data of the 40 to 80 years old South-Hungarian population in the framework of an interdisciplinary study, implemented in the University of Szeged (OTKA-NN-110932). Method: A total of 731 persons, between their 40 and 80 age years, attended for the free screening and research program, supported by the Hungarian Scientific Research Fund. The comprehensive ophthalmological examination and the adopted NEI-VFQ-25 questionnaire were passed by 717 (397 female and 320 male) participants. We applied one-way ANOVA and Mann-Whitney tests for statistical analyses. Differences were considered as statistically significant in the case of p<0.05. Unauthenticated | Downloaded 10/29/20 04:35 PM UTC ORVOSI HETILAP 2020 ■ 161. évfolyam, 43. szám EREDETI KÖZLEMÉNY Results: Based on their age, participants were divided into four groups: 1) 40-50 yrs, 2) 51-60 yrs, 3) 61-70 yrs, and 4) 71-80 yrs. With aging, the eyeglass-request rose, the appearance of dry eye, cataract, or age-related macular degeneration-related OCT signs increased. Subsets of the NEI-VFQ-25 questionnaire demonstrate a worsening of life-quality in relation to developing either ophthalmological anomalies or age. Conclusion: Vision, as the sense serving the majority of our environmental perceptions, has a specific share among impacts that can influence life-quality. Our results reveal an inverse tendency between vision-related life-quality indices and age. We emphasize the importance of regular senior screenings to identify and treat preventable vision losses. and its related life-quality indices in different age groups]. Orv Hetil. 2020; 161 (43) : 1824-1830. (Beérkezett: 2020. április 17.; elfogadva: 2020. május 19.) Rövidítések AMD = (age-related macular degeneration) időskori maculadegeneratio; ANOVA = (analysis of variance) varianciaanalízis; D = dioptria; D cyl = cilinderdioptria; D sph = szferikus dioptria; ETDRS = (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) a diabeteses retinopathia korai kezelésének vizsgálata; LIPCOF = (lid-parallel conjunctival folds) szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredők; NEI-VFQ-25 = (National Eye Institute Visual Function Questionnaire-25) az Egyesült Államok Nemzeti Szemészeti Intézetének 25 tételes látásfunkciós kérdőíve; OCT = (optical coherence tomography) optikaikoherenciatomográfia; OTKA = Országos Tudományos Kutatási Alap; SZTE = Szegedi Tudományegyetem; WHO = (World Health Organization) Egészségügyi Világszervezet
doi:10.1556/650.2020.31857 pmid:33099512 fatcat:g22cjpulebee7k2q6iop4abfcu