Analysis of Material Position and Size in a Waveguide Fed Resonator

Okan SÜLE, Sedef KENT
2016 Uludağ Üniversitesi mühendislik fakültesi dergisi  
The main factors that affect electric field distribution, and therefore heat distribution, are the dimensions of the resonator, heating frequency, shape and dielectric properties of the material to be heated, position of the material to be heated within the resonator and the position of the feed guide on the resonator. From among these factors that directly affect heating, this work examined the material thickness. The purpose of this study was to determine the material thickness that will
more » ... ness that will minimise the reflection coefficient. The accuracy of the results obtained by means of the mode matching method was demonstrated by comparing those results with the results obtained through Ansoft's High Frequency Structure Simulator. Öz: Bir mikrodalga rezonatöründe elektrik alan dağılımını dolayısıyla ısı dağılımını etkileyen temel faktörler, rezonatörün boyutları, ısıtma frekansı, ısıtılacak malzemenin şekli ve dielektrik özellikleri, ısıtılacak malzemenin fırın içindeki konumu, besleme kılavuzunun rezonatör üzerindeki konumu şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada ısıtmaya direk etki eden bu faktörlerden malzeme kalınlığı incelenmiştir. Çalışmanın amacı yansıma katsayısını minimize edecek malzeme kalınlığının bulunmasıdır. Mod denkleştirme yöntemiyle bulunan sonuçların doğruluğu Ansoft HFSS ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılarak ispatlanmıştır.
doi:10.17482/uujfe.67205 fatcat:aqjr6ojs7jdrtn6rf34pf56tki