A privacy-preserving fuzzy interest matching protocol for friends finding in social networks

Xu An Wang, Fatos Xhafa, Xiaoshuang Luo, Shuaiwei Zhang, Yong Ding
2017 Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and Applications  
Aquesta és una còpia de la versió author's final draft d'un article publicat a la revista Soft computing. La publicació final està disponible a Springer a través de http://dx.
doi:10.1007/s00500-017-2506-x fatcat:l5pwtfbmobgoxhqz7lbznajbq4