What is Biomedia?

Eugene Thacker
2003 Configurations  
doi:10.1353/con.2004.0014 fatcat:b6evmh4mqzc4nloa6erszi6lxe