Chiliaditi Sendromu: Olgu Sunumu Chiliaditi Syndrome: A Case Presentation

Ali Demirci, Özlem Polat, Aysun Süloğlu, Neslihan Ünal, Zilha Öztürk, Yasemin Çeken, Murgul, Nolu Aile, Sağlığı Merkezi, Artvin, Bakırköy Dr, Sadi Konuk (+8 others)
unpublished
Özet Chiliaditi sendromu nadir görülen bir anomali olup çoğunlukla asemptomatik seyretmektedir. Kolonun tek başına veya ince barsaklarla birlikte karaciğer ile di-yafram arasına sıkışması sonucu oluşur. Asemptomatik olabileceği gibi karın ağrı-sı, bulantı, kusma, konstipasyon veya nefes-yaşında şiddetli sağ üst kadran ağrısı olan USG ve BT ile tanı koyduğumuz kolonik interpoziyonu olan olguyu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler: Chiliaditi sendro-mu, karın ağrısı, diyafram, aile hekimliği Summary
more » ... aditi syndrome is a rarely seen anomaly that often remains asymptoma-tic. Exclusively colon or small intestines are squeezed between the diaphragm and liver. As it can be asymptomatic, also can occur with abdominal pain, nausea, vomiting , constipation, or shortness of breath. The diagnosis is made by direct radiography , ultrasonography (USG) or computerized tomography (CT). We present the case of a 38 year-old-woman with right upper quadrant pain, and colonic interpo-sition diagnosed by USG and CT.
fatcat:e7wpvpvlgzbx3c2376ou56jliy