QUALITY COMPARISON OF MEAT FROM RED DEER (CERVUS ELAPHUS L.) HARVESTED IN POLAND AND HUNGARY
PORÓWNANIE JAKOŚCI MIĘSA JELENI SZLACHETNYCH (CERVUS ELAPHUS L.) POZYSKANYCH NA TERENIE POLSKI I WĘGIER

Tomasz Daszkiewicz, Karolina Wilga, Paweł Janiszewski, Katarzyna Śmiecińska, Dorota Kubiak
2013 Zywnosc Nauka Technologia Jakosc/Food Science Technology Quality  
doi:10.15193/zntj/2013/89/077-089 fatcat:zkml5go75bfbzdvqkje33gypa4