VÅGA - VETA - VINNA

Linnéa Lindfors
2018 Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A  
Detta specialnummer består av en text som är skriven som en memoarbok av professor emerita Linnéa Lindfors. Efter sin pensionering från professuren i slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa har Lindfors fortsatt med forskning och bland annat gjort djuplodande släktforskning. Linnéa Lindfors är en av pionjärerna inom slöjdforskning i Norden. Hennes idoga arbete och omfattande grundforskning ledde till utvecklingen av vetenskapsområdet slöjdpedagogik vid Åbo Akademi i Vasa, Finland. Lindfors har
more » ... ecklat en mängd slöjdpedagogiska teorier och modeller, som exempel kan nämnas modellen för elevens slöjdprocess som en av de mest kända och använda. Modellen för slöjdprocessen återfinns i åtskilliga texter, uppsatser och artiklar på olika nivåer. Lindfors grundforskning har gett viktiga bidrag för forskningen och har också gjort det möjligt att diskutera slöjdens betydelse och kunskapsform i olika sammanhang. I samband med ett nordiskt forskarnätverk i mitten av 1990-talet utvecklade och inrättade Linnéa Lindfors Techne serien tillsammans med professor emeritus Juhani Peltonen vid Åbo universitet i Rauma, Finland. Syftet var att svara på behovet av ett publikationsforum för vetenskaplig rapportering för att förstärka de relativt nyetablerade vetenskapsområdenas ställning i de nordiska länderna. Lindfors deltog aktivt i Techne seriens redaktionsarbete under hela sin arbetskarriär och var även redaktör och skribent i flera publikationer. Lindfors har valt att dela upp sin memoarbok, En livsresa från bondlandet till vetenskapens arenor. Våga ‒ Veta ‒ Vinna. Fokus på slöjdpedagogik. 1974‒2000, i två delar. I Del 1 beskrivs hur bakgrund, händelser, studier och intresse medverkade i yrkesval och akademisk karriär. I Del 2 redogör Lindfors för slöjdpedagogikens framväxt och forskningssamarbeten samt för de utmaningar som ett ungt vetenskapsområde mötte i den akademiska världen. I memoarboken finns en referenslista som ger en heltäckande bild av Lindfors vetenskapliga produktion. Memoarbokens delar kompletterar varandra och [...]
doaj:9b29dce2714f42fa9305fb7d1a434c44 fatcat:wmtpawtglvf4xmvlu7bld4r4um