Mnożnikowy mechanizm wynagradzania i jego zmiany w opinii członków korpusu służby cywilnej

EWA ŚMIGIELSKA
2013 Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów  
Artykuł stanowi prezentację wyników dwóch badań ankietowych mających na celu poznanie opinii członków korpusu służby cywilnej na temat mnożnikowego systemu wynagradzania. Wyniki badań pozwalają dodatkowo na porównanie sposobu postrzegania systemu płacowego przed i po reformie płacowej oraz poznanie opinii respondentów na temat samej reformy płac i nowo wdrożonych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie omawia także zmiany w systemie wynagradzania w korpusie.
doi:10.5604/01.3001.0009.6322 fatcat:qii54hnkl5dmlf3qzrecxea6ma