Crimmigratie: What's in a word?

Maartje van der Woude
2018 Crimmigratie & Recht  
In een tijd van oneliners, buzzwords en fake news, zeker waar het vraagstukken op het terrein van veiligheid en migratie betreft, is het van groot belang om stil te staan bij de kracht van taal en de mogelijke impact van woorden. Immers, taal beïnvloedt gedachten en acties. De woorden die we gebruiken om objecten maar ook om gebeurtenissen of fenomenen te omschrijven -aan onszelf maar ook aan anderen -beïnvloeden hoe wij en hoe anderen denken en handelen. Als redactie van een blad dat in de
more » ... l een niet alledaagse term in zich draagt, 'crimmigratie', voelen wij dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid om goed inzicht te bieden in wat we wel, en ook wat we juist helemaal niet, onder deze term verstaan. Voor mij is de schone taak weggelegd om, aansluitend bij de (inter)nationale literatuur, deze begripsbepaling in kaart te brengen. Een Amerikaanse uitvinding Het strafrecht en het immigratierecht zijn verschillende, duidelijk van elkaar gescheiden, rechtsgebieden, beide met eigen uitgangspunten en waarborgen. Desalniettemin hebben verschillende juristen in binnen-en buitenland geobserveerd dat deze strikte scheiding tussen beide rechtsdomeinen langzaamaan begon te vervagen en dat het strafrecht trekken van het immigratierecht begon aan te nemen en andersom. Amerikaanse professor Juliet Stumpf was een van deze juristen en zij verbond aan dit fenomeen het begrip 'crimmigratie'. Het begrip als dusdanig beoogde dus een fenomeen te beschrijven dat door andere Amerikaanse rechtsgeleerden, waaronder Steven Legomsky, Daniel Kanstroom, Teresa Miller en Michael Welch, reeds geruime tijd werd bestudeerd. 1 Tijdens een kleine conferentie in 2006, aan de State University of New York in Buffalo, introduceerde Stumpf het begrip in haar -toen nog niet gepubliceerde -paper 'Crimmigration
doi:10.5553/cenr/254292482018002001001 fatcat:mwjtclfrhbftvcnztpmbakykvq