Modern directions of development of metallurgical equipment for agglomerate crushing
Сучасні напрями розвитку металургійного обладнання для дроблення агломерату

V.M. Altukhov, Vladimir Dahl East Ukrainian National University, P. V. Borovik, Vladimir Dahl East Ukrainian National University
2021 Scientific news of Dahl university  
Алтухов В. М., Боровік П. В. СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДРОБЛЕННЯ АГЛОМЕРАТУ У статті розглянуті сучасні напрями розвитку металургійного устаткування для дроблення агломерату. Для дроблення пирога агломерату на металургійних підприємствах застосовуються одновалкової зубчасті дробарки і щокові дробарки. Найбільш поширені одновалкової зубчасті дробарки, у яких простіше конструкція, вище надійність роботи, менше енергетичні витрати при дробленні. При дробленні аглоспіку
more » ... дробленні аглоспіку одночасно з шматками оптимальних розмірів утворюється значна кількість дрібниці і шматків великої крупності. Дрібницю необхідно фільтрувати. Великі шматки агломерату погіршують процес плавки в доменній печі, при їх транспортуванні утворюються пилові фракції. Розроблено конструкції дробарок, в яких процес дроблення здійснюється шляхом руйнування в значній мірі під дією згинальних навантажень (з меншими енерговитратами), з подальшим продавлюванням шматків агломерату через зазори в колосникових гратах. Дроблення пирога агломерату в цих дробарках проходить по ослабленим ділянкам (наявність тріщин, пор, концентраторів напружень тощо). Це дозволяє підвищити міцність дробленого агломерату. В умовах фізичного моделювання на експериментальній моделі перевірено ефективність запропонованих розробок. При дробленні пінобетону на фізичній моделі встановлено, що енерговитрати при установці колосників в одній горизонтальній площині в порівнянні з установкою колосників на різній висоті будуть на 9-12 % більше. Застосовуючи теорію подібності, можна перенести результати на промислову дробарку. В процесі виробничих випробувань встановлено, що при руйнуванні згинальними навантаженнями в порівнянні з руйнуванням агломерату шляхом зрізу, міцність отриманого дробленого агломерату на 3,2 % вище. При цьому споживана потужність приводу при роботі запропонованих дробарокна 4,8 % менше. Також розроблена дробарка, в якій по осях симетрії зазору між колосниками розміщені додаткові руйнуючі елементи у вигляді загострених клинів, при роботі її утворюється більш рівномірний фракційний склад дробленого агломерату. Удосконалення одновалкових зубчастих дробарок ефективно в зв'язку з дуже великими обсягами агломерату на металургійних заводах України. Ключові слова: агломерат, дроблення, одновалкова зубчаста дробарка, вигин, зріз. Актуальність дослідження. Однією з найважливіших промислових галузей України є чорна металургія.
doi:10.33216/2222-3428-2021-20-3 fatcat:cxsotfr7vrf6vj3pycmbztxdzm