The use of endobronchial valve occlusion in the comprehensive treatment of severe purulent-destructive pulmonary processes complicated by bronchopleural fistula
Використання клапанної бронхоблокації у комплексному лікуванні важких гнійно-деструктивних процесів легень, ускладнених бронхоплевральними норицями

I.Ya. Kelemen, M.M. Savula, V.S. Didyk
2018 Paediatric Surgery Ukraine  
Використання клапанної бронхоблокації у комплексному лікуванні важких гнійнодеструктивних процесів легень, ускладнених бронхоплевральними норицями 1 ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна 2 Закарпатська обласна клінічна лікарня імені А. Новака, м. Ужгород, Україна Мета -впровадження ендобронхіальної бронхоблокації у комплексне лікування хворих на гнійнодеструктивні захворювання легень, визначення та удосконалення тактики ведення даної групи пацієнтів. Матеріали і методи.
more » ... і методи. Проведено лікування 130 хворих з гнійно-деструктивними захворюваннями легень та плеври різного ступеня та з ускладненнями. Переважали хворі на деструктивні пневмонії та плеврити, ускладнені емпіємами плеври, -94 (72,3%); одиночні та множинні абсцеси легень становили 26-20%, гангренозне ураження легені -10-7,7%. Бронхообтурації бронха (10 пацієнтів) передували багаторазові санації уражених бронхопульмональних ділянок та внутрішньоплевральні гідролаважі з перемінним вакуумним тиском. Тимчасова оклюзія бронха виконувалась з використанням бронхообтуратора -ендобронхіального клапана «МЕДЛАНГ». Результати та висновки. Усі пацієнти виписані з одужанням. Летальних випадків не було. Запропонований метод є найбільш ефективним комплексним лікуванням хворих із важкими формами гнійнодеструктивних процесів легень, що суттєво покращує показники одужання, зменшує терміни перебування хворого у стаціонарі та сприяє швидкому відновленню працездатності. Ключові слова: гангрена легень, бронхоплевральна нориця, відеоторакоскопія, клапанна бронхоблокація.
doi:10.15574/ps.2018.61.42 fatcat:5miyl7fbdfdetepedfuxycqdle