Σχολιασμένη διερμηνεία με έμφαση στη διερμηνεία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όλγα Λάμπρου Καλατζή
2020
Με τον όρο «διερμηνεία» ορίζεται η μετατροπή μιας σκέψης ή έκφρασης από μια γλώσσα-πηγή σε έκφραση με ανάλογη σημασία σε μια γλώσσα-στόχο, είτε ταυτόχρονα σε "πραγματικό χρόνο" είτε σταδιακά, όταν ο ομιλητής κάνει προσωρινή παύση μετά την ολοκλήρωση μιας ή δύο προτάσεων. Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διερμηνεία συμβάλλει στην ομαλή επικοινωνία των κρατών, είκοσι επτά σε αριθμό (λαμβάνοντας υπόψιν την πολύ πρόσφατη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου) με είκοσι τέσσερις
more » ... ες γλώσσες. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του διατμηματικού προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση, οι φοιτητές έπρεπε να κάνουν την πρακτική τους άσκηση κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Η φοιτήτρια συμμετείχε στα εξής: σε μία ραδιοφωνική εκπομπή της ΕΡΤ για το 59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε ένα διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «Αφηγήματα της Μετανάστευσης: Η κοινοτική διερμηνεία ως μέσο εισδοχής» και σε μία προσομοίωση συνεδρίου στο Στρασβούργο με τίτλο «MEUS Strasburg 2019».
doi:10.26262/heal.auth.ir.319960 fatcat:zilt3y5cdzhlpmcnfmeo2m7j2m