Gastrointestinal bleeding caused by false symptomatic infrarenal abdominal aortic aneurysm

V. F. Kulikovskiy, Yu. N. Shevtsov, A. A. Karpachev, A. V. Soloshenko, A. L. Yarosh, A. V. Lopin, D. L. Mukhachev, B. V. Kas'yanov
2017 Khirurgiya Zhurnal im N I Pirogova  
doi:10.17116/hirurgia20173102-103 pmid:28374721 fatcat:2toqyftsyne4befygu6xemetle