Pesticide residues in crops produced in the north-eastern Poland (2013)
Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w północno-wschodniej Polsce (2013)

2014 Progress in Plant Protection  
doi:10.14199/ppp-2014-052 fatcat:vfgf4qavo5bfdgsmjfbkdk2aoi