Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i el procés d'integració europea

Annamaria Poggi
2012 Revista Catalana de Dret Públic  
Les polítiques nacionals sobre els sistemes universitaris es mostren, més entrecreuades i interdependents del que sembla, a causa del procés d'integració europea. Les direccions cap a les quals s'encaminen són diferents en funció dels seus objectius (docència o investigació), però absolutament convergents cap a la consecució d'una mateixa finalitat: la creació d'un Espai Comú. Es tracta, com és obvi, d'un procés que, malgrat trobar les seves arrels en la creació de la Comunitat Europea és,
more » ... tablement, un procés llarg i no necessàriament lineal, com, d'altra banda, ho són d'altres, tan importants o més, en l'àmbit europeu.
doaj:53df7900f79d4f8eb6741d1da24a50f5 fatcat:dc7iaiape5e5ne3xduhsknuz5u