Η επίδραση του αγωνιστικού αθλητισμού υψηλού επιπέδου στην ποιότητα της ζωής αθλητών με αναπηρία [article]

Καλλιόπη Μαυρομάτη, Μάριος Γούδα, Δημήτριος Κοκαρίδας, University Of Thessaly, University Of Thessaly
2020
doi:10.26253/heal.uth.7259 fatcat:ydtgqjb2vfgtbbxdztsqjezfg4