Analýza úrovne silových schopností synchronizovaných plavkýň

Jana Labudová, Ivan Matúš
2010 Studia sportiva  
Príspevok prezentuje výsledky diagnostiky silových schopností horných končatín synchronizovaných plavkýň súťažiacich vo vekových kategóriách starších žiačok, junioriek a senioriek. Úroveň telesného rozvoja posudzovaného podľa BMI noriem pre bežnú populáciu odzrkadľuje požiadavky športového výkonu v tomto esteticko-koordinačnom športe. Na zistenie úrovne sily a výkonu bol použitý plavecký ergometer (Swimergo). Výsledky meraní preukázali vyrovnanú úroveň silových parametrov v rámci súborov.
more » ... ticky významný sa prejavil vzťah medzi maximálnou silou a výkonom pravej a ľavej paže, pričom dominantnejšia sa u všetkých probandiek prejavila pravá paža. Štatisticky významné rozdiely výsledkov medzi skupinami poukázali na vývojové tendencie rastu sily a výkonu počas záberov paží od starších žiačok po juniorky až seniorky.
doi:10.5817/sts2010-1-6 fatcat:663gptsl2bfoxp22dpk5tqf7uu