The 8 years observation in a case of essential hyperbileacidemia
8年余りにわたり経過観察中の本態性高胆汁酸血症の1例

Minoru SHIBATA, Yukihisa UENO, Mariko ISHII, Naoya YOSHIDA, Takaaki SADAMOTO, Yasukiyo SUMINO, Seiichi IIZUKA, Ichizou TERAUCHI, Hiroko NONAKA, Ryoichi ENDO
1990 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.87.126 fatcat:pywwniei7fafri6awkvhtx4yiu