Recenzja: "Nation Branding, Public Relations and Soft Power: Corporatising Poland" / Pawel Surowiec (red.). London: Routledge,2017. ISBN: 978-1138818835

Tomasz Pawłuszko, Digitale Wissenschaftsplattform Pol-Int (Www.Pol-Int.Org)
2020
Książka Pawła Surowca jest interdyscyplinarną próbą zbadania procesu budowy marki państwa (nation branding) na przykładzie Polski w XXI wieku. Już sam tytuł publikacji wskazuje na kilka dziedzin teorii i praktyki: promowanie państwa, tworzenie marki narodowej, miękką siłę (soft power) oraz korporatyzację myślenia. Praca została wydana w prestiżowej serii Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research, a więc sytuowana jest pośród nauk o mediach, zarządzaniu i
more » ... dzaniu i komunikowaniu. Ponadto autor w treści dodaje perspektywę politologiczną, międzynarodową i socjologiczną. Efektem jest udana i twórcza synteza. W niniejszej recenzji prześledzimy i ocenimy treść.
doi:10.11584/opus4-785 fatcat:3z6urctm2bbv7nu72327fg74i4