ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2016 / Sayı: 2 DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ'DE MEYDANA GELEN JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

Alper Turhan, Bilim Uzmanı
unpublished
fatcat:dwasf3avkve2rec2p4rsqtffvm