SES DALGALARI İLE MİKROORGANİZMALARIN KONTROLÜ

Murat Dikilitaş, VEHBİ BALAK, ERAY ŞİMŞEK, SEMA KARAKAŞ
2018 Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License. ÖZ Ses dalgası, enerji yüklü bir madde olup, uygulama koşullarına göre organizmanın büyüme ve gelişimini arttırıdığı gibi azaltma potansiyeline de sahiptir. Ses dalgası organizmalarda fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler yapıda değişikliklere neden olur. Yüksek güç ve frekanslarda uygulandığında, hücre membranlarında incelmeye, savunma enzimlerinin seviyelerinde artışa, solunum ve stres
more » ... um ve stres metabolitlerinin seviyesinde yükselişe ve genomik yapıda değişikliğe yol açabilecek potansiyele sahiptir. Bu derlemede yukarıda bahsedilen özellikler incelenerek patojen mikroorganizmalar üzerinde ses dalgasının etkisi ve mekanizması, ürünlerin mukavemetinin arttırılması yanında diğer metotlar ile birlikte kullanımı konuları değerlendirilmiştir. ABSTRACT Sound wave, loaded with energy, has a potential to increase the growth and development of the organisms as well as it has reducing potential. Sound wave causes physiological, biochemical and molecular changes in the structure of organisms. When applied at high power and frequency, it has potential to result in thinning in cell membrane, increase in levels of defence enzymes, increases in respiration and stres metabolites as well as it has potential to cause in changes in genomic structure. In this review, effect of sound wave and its mode of action on pathogen microorganisms, increases in maintaning postharvest products along with the use of other methods were evaluated on the basis of above parameters.
doi:10.29050/harranziraat.345131 fatcat:4wwylq5s2zb4vfpkii7epduuua