Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Teresa Łuczka
2015 Ekonomiczne Problemy Usług  
There are macro- and microeconomic determinants of capital structure in SMEs. The age of the enterprise is one of the important microeconomic determinants which should be still researched.
doaj:cb2cff93dddb4548971f54b442ffba0e fatcat:xbl6hgkrabbxjlkvqhekfwelwq