POVEZANOSTI MEDIJSKOG NASILJA S AGRESIVNIM PONAŠANJEM PREMA VRŠNJACIMA

Vesna Bilić
2010 unpublished
Sažetak-Cilj ovog rada je ispitati povezanost učestalosti gledanja televi-zije i igranja videoigrica te prisutnosti nasilnih sadržaja u njima s direktnim (fizičkim i verbalnim) i indirektnim agresivnim postupcima učenika prema vrš-njacima. Ispitanici su učenici (N = 501; 51,9% muški i 49,1% ženski) sedmog i osmog razreda osnovnih škola u urbanim i ruralnim sredinama, prosječne dobi 13.6 godina. Istraživanje je provedeno u veljači 2010., a primijenjeni su instrumenti za procjenu medijskih navika
more » ... učenika i skala direktne i indirektne agresivnosti DIAS (Direct & Indirect Aggression Scales, Björkqvist i sur., 1992.) Rezultati korelacijske i regresijske analize pokazuju da učenici koji češće gledaju televiziju i češće vrše fizičko i indirektno nasilje nad ostalim učenicima (r=0,15, p<0,01 i r=0,12, p<0,01), a oni koji češće gledaju emisije u kojima ima više nasilja, češće iskazuju i sva tri oblika nasilnog ponašanja prema dru-gim učenicima. (r=0,16, p<0,01; r=0,24, p<0,01; r=0,19, p<0,01). Učestalost gledanja te količina nasilja pridonose predviđanju direktnog (fizičkog i verbal-nog) te indirektno nasilnog ponašanja prema vršnjacima. Učenici koji češće igraju računalne ili videoigrice i češće vrše fizičko i verbalno nasilje nad ostalim učenicima (r=0,28, p<0,01 i r=0,09, p<0,05). Učenici koji igraju igrice u kojima ima više nasilja, češće iskazuju i sva tri oblika nasilnog ponašanja prema ostalim učenicima (r=0,30, p<0,01, r=0,24, p<0,01; r=0,13, p<0,01). Učestalost igranja i količina nasilja u igricama pre-diktori su fizičkog i verbalnog nasilja, dok se povezanost igranja igrica s indi-rektnim nasiljem nije se pokazala značajnom. Rezultati ovog i drugih recentnih istraživanja sugeriraju da izloženost me-dijskom nasilju povećava rizik za agresivno i nasilno ponašanje prema vršnja-cima u realnom svijetu. Potrebno je naglasiti da na prvi pogled mali statistički učinci mogu imati ozbiljne praktične posljedice stoga što je veliki dio popula-cije izložen ovim činiteljima rizika. Ključne riječi: medijsko nasilje, videoigrice, agresivno ponašanje, među-vršnjački odnosi
fatcat:d5fb3hwnujbxrpumony4myd4bu