Report on the 2nd Competition on Financial Law organized by the Scientific Circle of Financial Law FiskUS, Szczecin, January 8, 2021
Sprawozdanie z II Konkursu z Prawa finansowego zorganizowanego przez Koło Naukowe Prawa Finansowego FiskUS, Szczecin, 8 stycznia 2021 r

Wiktor Pietrzak
2021 Studia Administracyjne  
doi:10.18276/sa.2021.13-08 fatcat:5fh6ovbyu5djzew4uh5n6qrelm