Filozofia fantastyki

Jacek Sobota
2018 Humanistyka i Przyrodoznawstwo  
Autor artykułu próbuje udowodnić tezę, że pisarze tworzący literaturę science fiction często podejmują istotne problemy filozoficzne. Artykuł ogranicza się do dwóch pól tematycznych: epistemologii i ontologii w fantastyce. Problematyka ontologiczna wynika z samych rozróżnień gatunkowych wewnątrz fantastyki (literatura fa n ­ tasy, science fiction, opowieści niesamowite), które warunkują strategie pisarskie w metodach kreacji rzeczywistości wyobrażonej. W ramach problematyki epistemologicznej
more » ... pistemologicznej artykuł koncentruje się na zagadnieniu wyimaginowanych scenariuszy kontaktu ludzkości z obcymi cywilizacjami oraz implikacjami - przede wszystkim filozoficznymi (antropologia filozoficzna, epistemologia) - wynikłymi z tego niezwykłego wydarzenia.
doi:10.31648/hip.497 fatcat:pmeo2rxggbglvett3swa75qgdq