MEVLANA NIN DÜŞÜNCESİNDE AYDINLATAN VE TEKAMÜL ETTİREN NAMAZ

musa kaval
2016 Journal of International Social Research  
Öz İbadetler dinlerin maddi ve mânevi değerlerinin yaşanmasında büyük öneme sahiptir. Kimi zaman ibadetler ait olduğu din ile özdeşleşebilecek hüviyete sahip olabilir.İslam inancında en temel ibadet olan namaz, dinin direği olarak adlandırılmak sûretiyle bu nitelemeye örnek olarak gösterilebilir. Din hayatın hemen her alanına dair yönlendirmelere sahiptir. Dinin ritüelleri olarak ibadetler manevi olanın dünyada tecrübe edilmesini sağlamaktadır. Günde beş defa belirli vakitlerde bir takım ön
more » ... de bir takım ön hazırlıkla kılınan namaz İslam'ın yaşamda mâkes bulması anlamında elzem bir ibadettir. Zira gündelik yaşamı inançsal çerçevede düzenlemesinin ötesinde namaz, bilincin, ruhsal ve duygusal dünyanın şekillenmesinde önemli derece etkindir. Allah, insanın bilişsel, ruhsal ve duygu dünyasının en çok değişime uğradığı ergenlik döneminde her müslümanın namaz kılmasını farz kılmıştır. Bu hâkikati değişik bağlamlarda ele alan Mevlâna, namazın zâhiri ve bâtıni faydalarına yönelik düşünceler ortaya koymuştur. Nûr olan namaz ile müslüman, Allah'a yakınlaşarak O'nun hakkında daha fazla bilgilenir. Allah ile iletişim kurma vesilesi olan namazın aydınlatıcı olabilmesi için huşû içerisinde ve ihlâs ile kılınması gerekmektedir. Zihni ve kalbi sadece Allah ile iletişim kurma yönünde meşgul ederek kılınan namaz mânevi bir egzersiz olarak mümin için örneklem oluşturacaktır. Disiplin dâhilinde kılınan namaz müminin bilinç, ruh ve duygu dünyasının tekâmül etmesine yardım eder. Bu çalışmada Mevlâna'nın düşünceleri bağlamında namazın insanın mânen nûrlanması ve tekâmül etmesindeki önemi üzerinde durulacaktır. Abstract Worship has a greatdeal of importance for experiencing the material and spiritual values of religions. Sometimes worship may an identity can be identified with religion in which it belongs to. Prayer which is the main worship in the Islamic faith can be demonstrate as a sample of this characterization by the naming of the pillars ofreligion. Religion has guidance on almost every aspect of life. Worship as religious rituals that allows for the spiritual experience in the world. Prayer in five times a day at certain times with some preparations is essential worship for finding life in Islam. Because beyond shaping everyday life in the framework of faith, prayer is significantly active in shaping of consciousness, spiritual and emotional world. God necessitate every Muslim to pray at the beginning of adolescence in which a lot of cognitive, spiritual and emotional changes happen. Rumi who handles this reality in different aspect revealed ideas on imaginary and mysitcal benefits of pray. Muslims can have more information about God by the help of pray which is nur. In order to be illustrative, as a communication with God pray should be performed in awe and devotion. Prayer which was performed in occupation of communication with God merely in mind and heart will create a sample exercises for a Muslim. Prayer which is performed within the discipline helps Muslims perfection in their mental, spiritual and emotional world. In this study, importance of prayer for human-being's enlighment and evolutionspiritually will be focused in the context of Rumi's thought.
doi:10.17719/jisr.20164216293 fatcat:moj564k77vebvl7si7a7i4ezj4