Penetran boyun yaralanmalarına yaklaşım sistematiği nasıl olmalı? Masif kanama ve şok tablosu ile başvuran hastanın başarılı tedavisi

Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Hakan Göçer, Yalçın Günerhan, Kanat Özışık
2014 Cumhuriyet Medical Journal  
Özet Penetran boyun yaralanmaları, sivil travma populasyonu içinde sık görülen bir yaralanma türüdür. Acillerden çok azı boyun travması kadar zor bir cerrahi mücadele süreci gerektirmektedir. Bunun sebebi ise birçok organ sisteminin (respiratuar, vasküler, nörolojik, gastrointestinal vs.) kompakt bir konduitte sıkışmış olması ve tek bir penetran yaralanmanın bile kayda değer hasara yol açabilme potansiyelidir. Dahası, görünürde zararsız olan bir yaralanma, net bulgu ve semptomdan muaf
more » ... n, kolaylıkla göz ardı edilip atlanabilir. Ayrıca, boyundaki hayati yapıların ciddi zarar görme riski, penetre eden cisme ve bölgeye bağlı olarak değişeceğinden, tanı koyma ve tedavinin planlanması her hastada farklılık göstermektedir. Burada, boynundan bıçaklanarak yaralanan ve masif kan kaybına bağlı şok kliniğiyle acil servise getirilen hastanın başarılı medikal ve cerrahi manipulasyonu sunulmuştur. Abstract Penetrating neck injuries are frequent type of traumas among the civilian population. Considering all emergencies, very few of them require as challenging surgical process as neck traumas. The reason is, due to most organ systems (respiratory, vascular, neurologic, gastrointestinal etc.) are clustered in a compact conduit and the potentiality that even a single penetrating trauma may cause significant injury. Moreover, seemingly innocent wound could be deprive of clear sign or symptom so causing ignore and miss out the underlying severity. Because of the damage risk of the vital structures in the neck depends on the type of penetrating object and the penetration zone, setting the diagnosis and planning the treatment differentiates in particular patient. In this paper, successful medical and surgical manipulation of a patient with stab wound in his neck with massive bleeding and hemodynamic shock is presented.
doi:10.7197/cmj.v36i4.5000071524 fatcat:p2spct73jrh35i6wtqzkot27da