THE INFLUENCE OF THE INTERMITTENT HYPOXIA TRAININGS ON THE FUNCTIONAL STATUS OF CORTICOLIBERIN- AND BETAENDORPHIN-SYNTHESIZING NEURONS OF THE PARAVENTRICULAR NUCLEUS HYPOTHALAMUS IN RATS
Вплив переривчастих гіпоксичних тренувань на функціональний стан кортиколіберині β-ендорфінсинтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів

Yu.M. Kolesnik, E.V. Kadzharyan, A.V. Abramov
2014 Fìzìologìčnij žurnal  
Вплив переривчастих гіпоксичних тренувань на функціональний стан кортиколіберин і βендорфінсинтезуючих нейронів паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів В експерименті на щурах показано, що гіпоксичні тренування призводять до посилення імунореактивності до кортиколіберину і β-ендорфіну та збільшення їх вмісту у паравентрикулярному ядрі гіпоталамуса. При цьому показник відношення площі імунореактивного матеріалу до вмісту кортиколіберину і β-ендорфіну, а також коефіцієнт їх вмісту в
more » ... кулярному ядрі суттєво не змінювалися у порівнянні з контролем. Таким чином, обраний режим гіпоксичних впливів призводить до адаптації організму, що виражається у збалансованій активності стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем гіпоталамуса щурів. Ключові слова: гіпоталамус, переривчаста гіпоксія, нейропептиди.
doi:10.15407/fz59.06.025 fatcat:nocule4t3faz5kdpe2go4ob4zq